En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999, de 13 de desembre) les dades personals que siguin facilitats a Iyoba Systems S.L. s’incorporaran a un arxiu automatitzat propietat de Iyoba Systems S.L. B61982831, quedant sota la seva responsabilitat la protecció dels mateixos. Aquest arxiu tindrà la finalitat de recollir les dades bàsiques de facturació, en cas que es contracti algun servei, o de mantenir informat a l’usuari sobre productes i serveis del seu interès.

Iyoba Systems S.L. ha adoptat les mesures d’índole tècnica necessàries per garantir la Protecció de Dades Personals que legalment li corresponen.

Iyoba Systems S.L. no es responsabilitza per les ingerències i serveis que poguessin prestar-se a la web per part de terceres persones o empreses i declina qualsevol responsabilitat pels danys que es puguin causar a tercers, mitjançant intromissions no autoritzades, alienes al control de Iyoba Systems S.L.

Iyoba Systems S.L. no es fa responsable de les opinions expressades en els articles o notícies signats per persones alienes a Iyoba Systems S.L.; ni dels comentaris i opinions abocades en fòrums i blogs annexionats a Iyoba Systems S.L.

L’usuari podrà exercir, si ho desitja, el dret que li vas agafar d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a això es dirigirà a l’adreça de correu electrònic info@iyoba.cat