Mitjançant Iyoba Systems S.L. es facilita l’accés a www.iyobaprofessional.com per oferir als usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que dita web ofereix.

El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’usuari del Lloc, el que implica l’acceptació del present Avís Legal. Per això, Iyoba Systems S.L. recomana a l’usuari llegir-ho cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Iyoba Systems S.L. no permet citar ni compartir el següent contingut exposat a la web: (excepte amb el corresponent permís exprés de Iyoba Systems S.L. Textos, gràfics, imatges, etc…. publicats per www.iyobaprofessional.com ni procedents de tercers que vagin signats o siguin atribuïbles a qualsevol altra empresa diferent de Iyoba Systems S.L. Tots els drets sobre aquests continguts queden estrictament reservats al seu titular i, per tant, no podran ser reproduïts, distribuïts, transformats o comunicats públicament sense el consentiment exprés del seu titular.

Iyoba Systems S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, a serveis i continguts del portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Iyoba Systems S.L. es reserva el dret a alterar, a qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, del seu web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.